Language:

Paper Clip
 

Mabon Band ShotBand sy'n estyn ar draws ffiniau yw Jamie Smith's MABON. Mae'r cerddorion yn byw yng Nghymru a Lloegr ac ar Ynys Manaw, a naws eu cerddoriaeth wreiddiol, RhyngGeltaidd yn honni o bob cwr o'r byd Celtaidd.

Aethpwyd a Jamie - cyansoddwr ac acordionydd y band - i'r wyl fawreddog 'Festival Interceltique de Lorient' yn Llydaw bob blwyddyn gan ei rieni, oedd yn ddawnswyr gwerin. Yn hynny, fe blanwyd sain cerddoriaeth Geltaidd yn ei glust o'r cychwyn.

O gyfeilio i'r dawnswyr yna'n grwt; drwy gyfeillgarwch a rhannu diwylliant gyda cherddorion Celtaidd lu; hyd yn ddiweddar, pan i Jamie symyd gyda'i wraig a'u dau o blant ifanc i'w thref genedigol hi ar Ynys Manaw; mae cysylltiad anorfod rhwng llwybr bywyd Jamie a'i arddull traws-Geltaidd o gyfansoddi.

Daw pedwar o gyfeillion pennaf ato i'w helpu i gyflwyno ei gerddoriaeth: Oli, ffidlwr a pherfformiwr o Gymru sydd ar dan i rannu'i ddiwylliant a'r byd; Paul, gitarydd Cymreig sydd eto'n fwy o Fanawr na'r rhan fwya o drigolion yr ynys honno; Matt, basydd o'r gorllewin sydd a'i frid ar bluegrass a funk; ac iolo, drymiwr wedi ei fagu yng nghoed Cymru a chanddo chwant am gerddoriaeth byd a jazz.

Dim rhyfedd bod eu sain yn un unigryw! Mae jigs a rils bywiog yn rhannu llwyfan gyda chaneuon yn y Gymraeg a'r Saesneg; cewch flas ar stori arth o Rwsia; mazurka o Ffrainc; hwyrnos yn Asturia; a phandeiretta Galithaidd wrth i'r band wirioneddol ryngwladol yma eich tywys ar daith gerddorol.

Er bo dylanwadau cerddorion MABON mor eang, nid ymdrechant i greu 'fusion' yn fwriadol. Yn hytrach, dyma fand sy'n ymdrechu i drin pob darn newydd gan Jamie yn ei gyswllt ei hun, a'i drefnu a'i berfformio yn y ffordd sy'n eu plesio nhw - ac o ganlyniad, eu gwrandawyr - orau.

Ymhlith ymddangosiadau mwyaf nodedig y band mae gwyl WOMAD, Womex, Gwyl Werin Shetland, Rainforest World Music Festival yn Borneo, Fairport's Cropredy Convention, Hebcelt yn ynysoedd yr Hebridi, Celtic Connections, ac wrth gwrs yr wyl fu mor hanfodol yn hanes y band, Festival Interceltique de L'orient.

Ar ddechrau 2016, bu i'r band gyhoeddi eu pumed albwm, recordiad stiwdio sydd wedi gwella eto ar berfformiad y band. Mae'n albwm mwy cyhyrog ac eofn na'u recordiadau blaenorol, a'r alawon a'r caneuon Cymraeg a Sysnig yn ehangach eu sain a'u sgop nag o'r blaen.

HANES

Ffurfiwyd y band yn wreiddiol ym 1999 fel pedwarawd acwstig o ffidil, accordion, gitar ac offerynnau taro.

Buont yn chwarae cerddoriaeth draddodiadol Gymreig ar y dechrau nes i gyfansoddiadau gwreiddiol Jamie ddechrau ehangu i ffurfio asgwrn cefn y set - ac yn y pen draw, Jamie fu'n cyfansoddi'r gerddoriaeth i gyd ers eu trydydd recordiad.

Yr ail brif newid, tua 2002, oedd symyd iolo o'r offerynau taro acwstic i chwarae'r drum kit, ac ychwanegu bas at y band (yn nwylo medrus Jason Rogers i ddechrau). Ers hynny, er i'r band ymestyn a lleihau yn achlysurol, ac er i rai cerddorion adael ac eraill ymuno, erys ffurf sylfaenol y band yr un peth hyd heddiw.

Albyms hyd yma:
Lumps of Mabon (fel pedwarawd) (2000)
Ridiculous Thinkers (2004)
OK Pewter (2007)
Live at the Grand Pavilion (2010)
Windblown (2012)
The Space Between (2015)

enw: Jamie Smith

oed:

taldra:

man geni:

enw: Oli Wilson-Dickson

oed:

taldra:

man geni:

enw: Paul Rogers

oed:

taldra:

man geni:

enw: Matt Downer

oed:

taldra:

man geni:

enw: Iolo Whelan

oed:

taldra:

man geni:

Passport Pic Passport Pic Passport Pic Passport Pic Passport Pic

Biog newydd i ddod cyn hir...

Biog newydd i ddod cyn hir...

Biog newydd i ddod cyn hir...

Biog newydd i ddod cyn hir...

Biog newydd i ddod cyn hir...

© 2017 jamie smith's mabon - site created by BackBeat Design